Vi drar nytta av vår kunskap och erfarenhet

Din tid är värdefull.

Fokusera på dina strategiska uppgifter och på kärnan i din verksamhet medan vi ger dig administrativt stöd och projektstöd.

Du kan göra mycket men inte allt.

Administrativ Support

Vi har
lösningen

Administrativt arbete tar oftast upp alldeles för mycket tid. Vi finns här och hjälper er med era tidskrävande uppgifter. Då detta är vårt expertområde så jobbar vi både snabbt och effektivt.

Vi hjälper er att sätta upp ett ramverk och en verksamhetsstruktur för uppgiftshantering, tidslinjer och projekt. Vi skapar arbetsflöden och optimerar processer samt planerar och samordnar allt.

Men vi kan även lösa mötes- och kalenderhantering, förberedelse av dokument, filhantering, stöd till personalen, boka resor och boende, diverse backoffice-uppgifter, CRM, konkurrentanalys och marknadsundersökningar, uppdatering av hemsidor, sociala medier eller andra administrativa uppgifter som ni tänkte outsourca till en virtuell assistent.

Projekt Ledning & Koordinering

Uppnå
era mål

Vi samordnar eller leder projekt från början till slut. Från förberedelse till planering och genomförande ser vi till att din idé blir verklighet.

Vi fastställer och definierar projektets omfattning och mål. Förutspår resurser som behövs för att nå målen och hantera dem på ett effektivt sätt. Förbereder budget. Utvecklar och hanterar detaljerade projektscheman. Samordnar uppgifter.

Vi uppdaterar er kontinuerligt om strategin, justeringarna och framstegen som görs. vervakar framstegen och gör justeringar vid behov. Mäter projektprestanda för att identifiera förbättringsområden.

i ansvarar även för gruppledning samt att målen är uppnådda och resultaten levererade.

Effektivitet

I och med vår hjälp kan ni ta vara på resurserna på bästa möjliga sättet. På det sättet kan ni maximera effektiviteten och utnyttja arbetstiden bättre.

Flexibilitet

Vi är flexibla Vi anpassar oss till ert företags behov och förutsättningar, vilket är en av våra största styrkor.

Resultatbaserat

Vi hjälper er att förenkla arbetsflöden genom att förbättra kommunikationen och uppgiftshanteringen.