Denna integritetspolicy uppdaterades senast den mars 6, 2023 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i EES och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://hervau.com/?lang=sv. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Utlämning av uppgifter

Vi utlämnar personlig information om vi blir skyldiga enligt lag eller ett domstolsbeslut eller om en brottsbekämpande myndighet begär det, i den utsträckning som det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen; för att tillhandahålla information eller för en utredning som rör allmän säkerhet.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller involveras i en fusion eller ett förvärv, kan dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och kommer att vidarebefordras till de nya ägarna.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar till vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta såvida det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med sättet vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter på, har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

9. Kontaktuppgifter

Hervau AB
Frestavägen 4B
19454 Upplands Väsby
Sverige
Webbplats: https://hervau.com/?lang=sv
E-post: moc.uavreh@ofni
Telefonnummer: +46 70-294 68 37

10. Data begäran

Använd gärna vårt formulär för att begära dataåtkomst.

×

Bilaga

Burst Statistics

Denna webbplats använder sig av Burst Statistics, ett integritetsvänligt statistikverktyg för att analysera besökarnas beteende. För denna funktionalitet samlar vi (denna webbplats) in anonymiserad data, lagrad lokalt utan att dela den med andra parter. För mer information, läs integritetspolicyn från Burst.